dimanche 11 mars 2018

Recette pour des chutes en douceur - Recept voor een zachte val

Prenez un gros tas de branches fraîchement coupées. Passez-les dans un broyeur. Amenez les copeaux dans une remorque près du terrain de jeux, puis servez-vous d'une brouette pour les répandre sur le terrain. Finissez le travail avec un râteau. Répétez l'opération chaque année. Et voilà, le tour est joué, les enfants pourront faire des chutes tout en douceur!
Neem een grote stapel vers gesnoeide takken. Haal ze door een verhakselaar. Breng de houtsnippers met een grote aanhangwagen naar de speeltuin en verspreid ze over het ganse terrein met behulp van een kruiwagen. Werk af met een hark. Herhaal deze handelingen elk jaar. En ziezo, klaar is kees! De kinderen  kunnen weer zacht vallen!


www.lagrandeveyiere.com

dimanche 18 février 2018

Nouveau logo - Nieuw logo

Cette année, Camping La Grande Veyière existe depuis 35 ans. Grand temps pour un coup de jeune! Notre nouveau logo est une première étape.
Dit jaar bestaat Camping La Grande Veyière 35 jaar. Hoog tijd voor wat vernieuwing. Ons nieuw logo is een eerste stap.

www.lagrandeveyiere.com

dimanche 11 février 2018

Coupe des arbres - Bomen verwijderd

Comme chaque année, nous avons coupé des arbres cet hiver. Pour ceux qui connaissent notre camping: nous avons entre-autres coupé les 4 "cyprès d'Italie" derrière les sanitaires. Et voilà la vue sur les sanitaires, comme vous ne l'avez jamais eue!
Zoals elk jaar, hebben we ook deze winter een aantal bomen omgezaagd. Voor wie onze camping kent: we verwijderden onder andere de 4 "Italiaanse cipressen" achter het toiletgebouw. En kijk, het zicht op het toiletgebouw zoals je het nog nooit had!

samedi 3 février 2018

Brume matinale - Ochtendnevel

Tout le camping est au soleil, sauf un petit bout... C'est ce qu'on appelle
un banc de brume local...
Bijna de hele camping in de zon, behalve een klein stukje,
verstopt in een lokale nevelbank...

dimanche 28 janvier 2018

Tente Canada Confort - Canada Comfort tent

L'aménagement de notre nouvelle tente Canada Confort avance bien! Voici un premier aperçu de la future salle de bains. Si vous voulez séjourner dans cette tente cette année, dépêchez-vous de réserver!
De werken aan onze nieuwe Canada Comfort tent gaan goed vooruit! Hierbij al enkele beelden van de toekomstige badkamer. Wil je dit jaar nog in deze tent verblijven, aarzel dan niet en reserveer nu!
www.lagrandeveyiere.com

mardi 9 janvier 2018

Nouvelles tentes Canada partie 2 - Nieuwe Canadatenten deel 2

Depuis la livraison de nos nouvelles tentes Canada début décembre, nous avions monté les terrasses sur pilotis. Et aujourd'hui, nous avons pu monter les tentes. 
Heureusement, nous avons eu un bon coup de main!
Sinds onze nieuwe Canadatenten begin december geleverd werden, hebben we eerst de terrassen gemonteerd. En vandaag mochten we de tenten dan recht zetten. 
Gelukkig hadden we wat hulp!